Akce mateřské školy

Na základě pokynů MŠMT je od 30. 11. 2020 omezen vstup třetích osob do budovy mateřské školy kromě doprovázející osoby ( na nezbytnou dobu). Další třetí osoba smí do mateřské školy pouze v případě nezbytné služby. 
 
Z tohoto důvodu je zrušena většina akcí! 
 
Děkujeme za pochopení.
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz