Prohlédněte si fotografie z naší školky

Fotografie dětí z jednotlivých tříd najdete v záložce tříd. 

Fotografie ze společných akcí školy naleznete v záložce "Společné akce".

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz