První dny s novými kamarády

Pohybovky s FK Baníkem Sokolov

Lucaskovo oslava narozenin

Ochutnáváme, poznáváme ovoce

Ovocno/zeleninový den

Péťíkovo a Elišky oslava narozenin

Ondráškovo oslava narozenin

Adámkova oslava narozenin

Rozpoznáváme stromy

Činnosti ve třídě

Matyáškova oslava narozenin

Předvánoční čas

Zdobíme stromeček

Štědrý den u Medvíďat

Společné dny radosti - zimní čarování

Poznáváme lidské tělo

Růženky oslava narozenin

Josefínky oslava narozenin

Projektový den - Bacílek

Cvičení se Sokolem - celoroční pohybové aktivity

Lesní zvířátka

Ptáčci

Předávání cen za výtvarnou soutěž

Čarodějnice u Medvíďat

Autíčka v DDM

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz