První týden u Šikulků

Narozeninová oslava Karolínky a Martínka

Pohybovky s FK Baníkem Sokolov

Výlet na Prelát

Poznáváme ovoce a zeleninu

Medový den - projekt

Společné dny radosti - ovoce a zelenina

Nám to nevadí, když venku prší

Podzimní hrátky

Nikolky svátek

Stavíme ptačí budky

Ježečkování

Celý týden jako čerti

Špagety nám chutnají

Elišky oslava narozenin

Zimní čarování - společné dny radosti

Terezky oslava narozenin

Kubíčkovo oslava narozenin

Cvičení v naší tělocvičně

Společné dny radosti - Týden zdraví

Poznáváme naše tělo

Narozeniny Nikolky, Kájíka a Mirečka

Hrátky ve třídě

Malí zahradníčci

Poznáváme lidské tělo

Poznáváme ptáčky

V lese stavíme domečky

Marečkovo narozeniny

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz