Předškoláček

NEPOVINNÁ DISTANČNÍ VÝUKA PRO PŘEDŠKOLÁKY 19. - 23. 4. 2021

Jedná se o distanční výuku, která již není povinná a kterou již nemusíte zasílat vypracovanou zpět na třídní e-mail nebo osobně dokládat. 

Jedná se o vzdělávací nabídku pro předškolní děti, které nenastoupí do mateřské školy z důvodu nesouhlasu s testováním spolu s ostatními, aby měly možnost se také vzdělávat z domácího prostředí a měly přehled o tom, co v mateřské škole děláme, o čem si povídáme.

Samozřejmě, pokud nám budete chtít zasílat vypracované úkoly i tak na třídní e-mail, budete se chtít pochlubit, co s dětmi doma tvoříte, co společně děláte, prožíváte, budeme moc rády

 
2. třída - "Medvíďata"  - třídní e-mail: 1ms.medvidata@email.cz
 

 
3. třída - "Šikulkové" - třídní e-mail: 1ms.sikulkove@email.cz
 
 
 
 
4. třída + 5. třída - "Dráčata" + "Pohádkáři" - třídní e-mail: 1ms.dracata@email.cz, třídní e-mail: 1ms.pohadkari@email.cz
 
 
 
 

 
 
 

 

https://www.kvkskoly.cz/rodicazak/udalosti/Stranky/ucebnice_Zapis_je_tu.aspx

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz