Informace pro rodiče

Vážení rodiče, 

potřebujete-li  cokoliv pořešit s paní ředitelkou, bude Vám k dispozici od září 2020 každou lichou středu od 14:00 hodin do 16:00 hodin.

V ostatní dny je možná individuální návštěva po telefonické či e-mailové domluvě.

 

Inkaso

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti platby stravného a úplaty za Vaše děti prostřednictvím inkasa.

Tento způsob úhrady preferujeme.

 

Pokud si založíte inkaso pro platbu stravného a školného, nahlaste to prosím vedoucí školní jídelny Věře Kochové

 

1. Číslo účtu na MŠ: 254725669/0300

2. Limit inkasa: 2000 Kč

3. Frekvence pro období: měsíčně

4. Platné od: datum první týden aktuálního měsíce (1. - 10.)

5. Datum ukončení: nezadávat!!

6. Nemusí se zadávat variabilní symbol.

 

Dojde-li ke změně bankovního účtu, změnu nahlaste prosím ihned vedoucí stravování.

Potřebujete-li cokoliv dovysvětlit, oslovte vedoucí školní jídelny Věru Kochovou, ráda Vám  Vaše dotazy zodpoví.

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz