Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Jindřiška Vorlová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

6.IB: "Klikaté jsou cesty do srdce Země"

část IB: "Srdce Země"

 

Charakteristika tématu

 • prohlubujeme poznatky dětí o dopravě v našem městě a celkově životě v něm, dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých
 • dále otevíráme téma ''Moje město'' - sounáležitost s místem kde žiji
 
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • grafomotorické cvičení – na velký formát papíru - „Od města k vesnici, od města k měst, maluji silnici, maluji cestu“ - smyčky, zuby, vlnovka
 • děti si z kostek postaví své vlastní město – skupinová práce i individuální
 • postaví si silnici (kufřík) a můžou na ni jezdit s malými autíčky
 • volné kreslení dětí
 • spontánní pohybové aktivity
 • pojmenovat některé dopravní značky a znát jejich význam, ukázky dopravních značek na demonstračních obrázcích, proč je důležité znát dopravní značky a proč musí být? Co by se stalo, kdyby neexistovaly? Podle čeho by řidiči jezdili?
 • co to jsou dopravní prostředky? Podle čeho se tak označují? Jaké znáš dopravní prostředky? Ukázky dopravních prostředků na demonstračních obrázcích
 • dopravní prostředky děti budou třídit (po čem jezdí) – ve vzduchu, po silnici, železnici, vodě
 • rozklad slov na slabiky + počet slabik za pomoci vytleskávání – ko-lo (2 slabiky), mo-tor-ka (3 slabiky)
 • seznámení dětí s historií našeho města – pověst o založení Sokolova, znak, povíme si významné budovy a místa – Staré a Nové náměstí, kašny, klášter, zámeček, budova MDK, nemocnice, základní školy
 • otázky k tématu: „Jaké místo v Sokolově se ti nejvíce líbí?“ „Kam rádi chodíte na procházky?“ „Je něco, co se vám na našem městě nelíbí?“
 • za pomoci PC – ukážeme mapu, kde sídlí ČR a jaké máme sousedící země, jak vypadá naše vlajka – význam barev, ukážeme si také jiné vlajky jiných zemí, pustíme si českou hymnu
 • podle obrázku – děti sestaví českou vlajku za pomoci PET víček – skupinová práce dětí
 • společně vymyslíme vlajku naší třídy – společná práce
 • pobyt venku:
 • před pobytem venku si znovu důrazně zopakujeme – jak bezpečně přecházíme silnici, jak se rozhlížíme, na co po celou dobu vycházky dáváme pozor
 • procházka spojena s pozorováním významných budov o kterých jsme si povídali.
 
 

Básně

Domeček /s pohybem/

Byl jednou jeden domeček, (sed na patách, nad hlavou rukama znázorňují střechu)

v tom domečku stoleček,    (do dřepu)

na stolečku mistička,         (hlava ke kolenům)

v té mističce vodička,        (přes kulatá záda do stoje)

v té vodičce rybička.         (pusa – kapřík, přiložíme ruce ke tvářím malíčkem a hýbeme ze strany na stranu)

 

Hádanky

Křídla mám a nejsem pták, letím, letím do oblak. Nad lukami, nad lesem. Hádej, hádej, kdo že jsem? (letadlo)

Jede, jede, po silnici, vyrovná se železnici, často také zahouká, když jde kluk a nekouká (auto)

Dvě kola a k tomu helma na silnici je jak šelma. Je to těžké pro Dorku? My hádáme _ _ _ _ _ _ _. (motorku)

Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak, jezdí rychle jenom _ _ _ _. (vlak)

Rychle dráhou v podzemí jiný jezdit neumí. Už to víte, Káťo, Petro? Jenom v Praze jezdí _ _ _ _ _. (metro)

 

Písně

Letadlo

 
 

Pohybové hry

„Čaruju, čaruju" - paní učitelka říká: „Čaruju, čaruju, holky, kluky začaruju do...“ a řekne nějaký dopravní prostředek a děti jej napodobí podle pohybu, doprovázet pohyb můžou i zvukem (zeptáme se dětí, jaký by mohly dělat zvuk, poté se můžeme domluvit) auto – tú, tú, traktor – d d d, vlak – jede po kolejích tdn, tdn, tdn , letadlo – letí vzduchem šjů, šjů, šjů, vlak – š, š, š, logopedická cvičení, prevence

Píseň s pohybem podle „Cvičíme s Míšou“ na PC – Semafor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz