Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Jindřiška Vorlová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

7.IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "Letní kniha dobrodružství"

 

Charakteristika tématu

  • s blížícím se koncem školního roku, si budeme chtít společné chvíle co nejvíce užít. Je tu větší prostor pro přání dětí, jejich spontánní pohybové aktivity, spontánní tvoření, vytváření řízených, pohybových i výtvarných činností společně, podle nápadu, přání dětí

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

  • společná práce „Sluníčko“ - na velký arch papíru nakreslíme velký kruh – děti domalují obličej sluníčku a poté paprsky budou tvořeny obtiskem jejich dlaní

  • společná práce tvořena v průběhu dní v mateřské školce „Letní kniha dobrodružství“ - do vytvořené knihy děti budou moc každý den nakreslit obrázek, podle aktivit, které se jim ve školce nebo doma o víkendu nejvíce líbily, co prožily. Po příchodu po letních prázdninách nebo v průběhu měsíce srpna dále mohou doplnit, jestli byly někde na dovolené, na chatě, co prožily o letních dnech s rodiči apod.

  • nabídka různých vkládanek, puzzlí, tvoření ze stavebnic, kinetického písku, modelíny, prstových barviček, omalovánek, práce s nůžkami aj.

  • nabídka při pomoci dětem - „Čaruju, čaruju“, „Domeček, stromeček, hříbeček“ , „Vločka“ , „Pohyby zvířátek“ , „Lepidlo“, „Sochy“ aj.

  • budeme si společně povídat o tom, na co se nejvíce těšíme o prázdninách – kdo pojede na dovolenou nebo na chatu, k babičce? Na koupání v bazénu nebo koupalištích apod.

  • prostor pro pokusy, experimenty.

     

 
 
Pohybové hry
 
"Jógové kartičky" – k rozehřátí nebo samotné rozcvičce
 
- pohybové aktivity dle přání dětí nebo zvolené nabídky

 

 
 
 
Básně
 
 
Léto 
 

 

Sluníčko už krásně hřeje, (sed na patách, ruce zvedáme do vzpažení, otevírání a zavíraní prstů do dlaně-jako paprsky)

 

co to může znamenat? (sed na patách, zpět do upažení, rozevírání a zavírání dlaně prstíky)

 

Přeci, že je tady léto! (do stoje přes kulatá záda – probouzení sluníčka)

Můžeme se radovat! (skákání, mávání – radování)

 

Na zahrádce u babičky, (správné držení těla, vzpřímená chůze po třídě)

koukneme se na kytičky. (do dřepu, hlava na kolena)

 

Jé ty voní! To je krása! (do stoje přes kulatá záda, radování dětí – skákání, mávání, libovolný pohyb dětí)

Barunka i Pepík jásá!

 

 
 
 
Píseň
 
Prázdniny
 
Opakování písní, které známe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz