Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Bc. Romana Veselková

 Michaela Částková

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

6.IB: "Klikaté jsou cesty do srdce Země"

část IB: "Srdce Země"

 

Charakteristika tématu

 • V této časti nás čeká téma dopravy, dopravních prostředků a bezpečnosti a bezpečnosti druhých
 • otevíráme téma ‘‘Moje město‘‘ - sounáležitost s místem, kde žiji - Projekt ''Moje město''/týdenní projekt/
 

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • od města k vesnici, od města k městu, maluji silnici, maluji cestu-grafomotorický pracovní list
 • autíčko z mozaiky-děti vytrhávají kousky barevného papíru, ze kterých sestavují lepením různé dopravní prostředky
 • vlajka České republiky-práce dětí s PET víčky, seskládání vlajky České republiky
 • malované krabice-společná práce dětí, z krabic a malých krabiček lepením vytvoříme-postavíme naše město
 • volné tvoření dětí
 • jógové kartičky-cviky přizpůsobené tématu
 • PH Autíčka do garáže – děti budou rozděleny do skupin dle počtu, každá skupina dostane svou barvu, zapamatuje si jí, poté paní učitelka ukazuje barvy a jednotlivá auta vyjíždějí z garáží - běhají po třídě, když paní učitelka barvu schová, děti se vracejí do garáže
 • a další pohybové hry např. PH Autobusy, PH Dobrý den, pojďte ven, PH Na dopravní prostředky – "Čaruji, čaruji, všechny děti začaruji, na …."a paní učitelka řekne nějaký dopravní prostředek, ve který se všechny děti promění, začnou se tak pohybovat a vydávat například typické zvuky- logopedická cvičení
 • básničky a říkadla s pohybem
 • sluchové vnímání-naslouchání – určování směru zvuku „Autíčko, kde jsi?"
 • hádanky o dopravních prostředcích
 • rozklad slov na slabiky-určování počtu slabik za pomoci vytleskávání - dopravní prostředky
 • dopravní značky-pojmenování některých dopravních značek, znát jejich význam, ukázky dopravních značek, proč jsou důležité, co by se stalo, kdyby nebyly…
 • budeme si povídat o bezpečném přecházení silnice, jak se máme chovat v blízkosti silnice, na hřištích, na místech, kde jiní lidé sportují, jak se chovat v hromadné dopravě, v autě, apod.
 • shoda a odlišnost-možné dvojice: auto – autobus, vlak – metro, letadlo – vrtulník, létací balón – raketa, raft – kánoe, motorový člun – parník aj. co mají společného a co odlišného
 • předmatematické představy – uspořádání, řazení prvků-orientace v prostoru – první, poslední, uprostřed, předposlední, před, pod, mezi, vedle, předškolní děti-vlevo od, vpravo od
 • předmatematické představy – třídění-Učitelka si připraví obrázky různých dopravních prostředků nebo reálných předmětů (hraček). Děti předměty či karty třídí podle toho, zda se pohybují ve vzduchu, ve vodě nebo na zemi
 • komunikativní kruh-slovní zásoba-paní učitelka si s dětmi předává své zkušenosti z cestování dopravními prostředky. Další rozmanité otázky k tématu a především bezpečnosti
 • Naše město, Projekt Moje město, hlavní město ČR-symboly, vlajka, státní hymna:
 • Střední živnostenská škola Sokolov – seznámení se spoluprací s touto sokolovskou školou, shlédnutí videa o učebních oborů této školy
 • prohlížení knih, map, pohlednic a propagačních materiálů města Sokolov – seznámení se znakem a vlajkou Sokolova – Jaké místo v Sokolově se ti nejvíce líbí? Kam rádi chodíte na procházky? Je něco, co se vám na našem městě nelíbí?
 • prohlížení knih-mapa ČR, hlavní město, prezident ČR a jeho sídlo, vlajka ČR, poslech státní hymny "Kde domov můj"
 • vyhledávání na mapě, zakreslení hlavního města Prahy a našeho města, porovnávání vzdáleností, využití map na PC
 • vlajka naší třídy – společná práce, společně vymyslíme a vytvoříme vlajku třídy.
 

Básně

Tvary /s kreslením/

Nakreslíme domeček, základem je čtvereček.

Potřebujem taky střechu, déšť by nám dělal neplechu.

Trojúhelník špičatý, jen počítej: raz, dva, tři.

Dveře – to je obdélník. Fíha, Ty jsi kouzelník!

A nakonec kolečko, žluté jako slunéčko.

 

Štěstí

Štěstí chodí z města k městu,

nevynechá žádnou cestu.

Kde jsou lidé laskaví,

tam se štěstí zastaví.

 

Písně

Pohádka o domečku

Malý vláček

 

Říkanky

Domečky

Jeden domek stojí tady,

druhý támhle u zahrady,

třetí, čtvrtý u rybníka,

pátý, šestý u lesíka.

Tady jich je nejvíce,

skoro celá vesnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz