Skřítkové - 1. třída

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 18 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

 

O děti se starají: 

Lenka Holubová

Michaela Rubková

chůva: Romana Perutková

 

Třídní email: 

1ms.skritkove@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 535

 

TVP - Skřítkové objevují svět

Vzdělávací obsah je zpracován do sedmi integrovaných bloků

 

6.IB: "Klikaté jsou cesty do srdce Země"

část IB: "Srdce Země"

 

Charakteristika tématu

 • téma „Moje město“- sounáležitost s místem kde žiji
 • prohlubujeme poznatky dětí o dopravě v našem městě a celkově životě v něm, dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých
 
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • Rozvoj jemné motoriky:
 • Výtvarné a pracovní činnosti: práce s výtvarným materiálem- Společná práce- „Naše město“, výroba dopravních prostředků, ježdění autíčky po papíře (nabarvíme kolečka aut), vytvoření stop od gum, lepení geometrických tvarů, výroba semaforu- procvičování barev
 • Rozvoj hrubé motoriky:
 • Pohybové hry: „Semafor“ „Auta“ Překážková dráha „Ve městě“
 • Při pobytu venku:
 • Ve městě- pozorování dění ve městě- autobusy, auta, podíváme se na vlakové nádraží, opakování bezpečnosti při pohybu na chodníku, opakování bezpečnosti při přecházen přes silnici, pozorování domů- jaké mají barvy, jsou velké nebo malé, jaký dům je větší, který je menší, pojmenování některých budov, půjdeme se podívat k řece, pojmenujeme ji, pozorování semaforů- prosta i pro chodce apod.¨
 • Na školní zahradě:
 • chůze a běh po kopečcích, velké dopravní značky- děti si zopakují některé značky, jízda na srážedlech, klouzání na skluzavce, probíhání tunelem apod.
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické činnosti, hry se slovy:
 • Říkanky: „Koloběžka“ Logopedická prevence: Děti pusinkou budou představovat některé dopravní prostředky
 • Rytmické činnosti:
 • Hra na tělo, vytleskávání, hra na ozvučná dřívka, tamburínu
 • Projekt "Moje město".
 
 

Básně

Na koloběžce

Jede, jede koloběžka.

Do kopečka jde to ztěžka -

jedna noha musí pěšky

šlapat vedle koloběžky.

Zato ale z kopce dolů

vezou se už obě spolu.

Rovně a pak do zatáčky,

až se nad tím mračí mráčky.

Ani se jim věřit nechce,

že už nám to jde tak lehce.

 

Písně

Tú, tú, tú, auto už je tu

Auto

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz