Zápisy 2021

Upozorňujeme, že v souboru " Informace pro zákonné zástupce" byl špatně uveden termín informační schůzky.

INFORMAČNÍ SCHŮZKA SE BUDE KONAT 24. 8. 2021

Vyzvednutí žádosti

 

1. Ke stažení zde:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.pdf (0)

Evidenční list.pdf (0)

Informovaný souhlas.pdf (0)

Postup při rozhodování 2021.pdf (569567)

 

2. Vyzvednutím žádosti v mateřské škole a to od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 ve všední dny od 8.00 – 14.00 hod. u hlavního vstupu

do mateřské školy, kde budou připravené tiskopisy v euro folii (vždy 1 euro folie / 1 dítě).

 

Doručení (podání) žádosti k předškolnímu vzdělávání

1. do datové schránky školy ( ws8r5yh )

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!!) –

1ms.so@seznam.cz

3. poštou – Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov

4. osobní podání - nutné si předem domluvit termín s ředitelkou školy (tel: 702 226 518), nebo

vložit do schránky na plotu mateřské školy (u branky).

Doručení (podání) žádosti k předškolnímu vzdělávání

1. do datové schránky školy ( ws8r5yh )

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!!!) – 1ms.so@seznam.cz

3. poštou – Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

                  Pionýrů 1344 

                  356 01 Sokolov

4. osobní podání - nutné si předem domluvit termín s ředitelkou školy (tel: 702 226 518), nebo vložit do schránky na plotu mateřské školy (u branky).

Termín pro podání žádosti o předškolní vzdělávání

Všechny vyplněné dokumenty je nutné doručit do mateřské školy v termínu:

od 3.5.2021 do 14.5.2021 (do 14.00 hod.)

Dokumenty, které je nutné odevzdat k podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vyplněnou a podepsanou oběma zákonnými

zástupci, včetně dohody o zastupování v záležitostech spojených s přijetím k předškolnímu

vzdělávání – viz. VZOR)

2. Evidenční list (v evidenčním listu musí být vyplněni oba zákonní zástupci a oba podepsání na konci formuláře)

3. Informovaný souhlas

4. Kopii rodného listu dítěte

5. Kopii dokladu dokládající trvalý pobyt dítěte

6. Postup při rozhodování (podepsaný) 

 

Informace pro rodiče

 
 

Vzory k vyplnění dokumentů k odevzdáni

 

 

TERMÍN PRO PODÁNÍ žádosti o předškolní vzdělávání
Všechny vyplněné dokumenty je nutné doručit do mateřské školy v termínu od 4.5.2020 do
15.5.2020 do 14.00 hod.

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz