Šikulové - 3. třída

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají:  

Naďa Lysáková

Šárka Pochmanová

asistent pedagoga: Karolína Skavská

 

Třídní email: 

1ms.sikulkove@email.cz      

                  

Mobilní telefon třídy: 

702 226 576

 

TVP - Budem zpívat, kreslit si a hrát, společně svět poznávat

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků. 

 

6.IB: "Klikaté jsou cesty do srdce Země"

část IB: "Srdce Země"

 

Charakteristika tématu

  • seznámit děti s místem, kde žijí, vyrůstají, dozvědět se zajímavosti z jeho historie i současnosti
  • vytvořit si pozitivní vztah k blízkému a známému okolí a budovám (ulici, školce, parku apod.)
  • získání povědomí o důležitosti rodiny, o domově jako místě, kde bydlíme a kde nás mají rádi
  • seznámení s naším hlavním městem, se symboly české státnosti (hymna, vlajka, znak ČR)
  • poznat a pojmenovat dopravní prostředky, rozlišit je podle místa pohybu
  • poznat a pojmenovat důležité dopravní značky, funkce dopravního semaforu, umět vyřešit dopravní situace
  • rozpoznat nebezpečí; vědět, kde vyhledat pomoc
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

  • konstruktivní a tvořivé aktivity na téma město, dopravní prostředky
  • nabídka básní, písní a pohybových aktivit na dané téma
  • vycházky k významným místům a budovám ve městě (Staré a Nové náměstí, zámecký park se Zámečkem, rozhledna Hard, sportovní areál Baník, lesopark Bohemia, Dům dětí a mládeže (využití dopravního hřiště), procházka po cyklostezce kolem řeky Ohře, pozorování dopravního ruchu u křižovatky.

 

Básničky

Domeček /říkadlo s pohybem/

Tady máme střechu,           (oběma rukama udělat střechu nad hlavou)

tady domeček,                   (zalomit dlaně kolmo dolů - vzniknou stěny)

tu jsou dveře                     (zahýbat palci - dveře se otáčejí v pantech)

a za nimi lidí houfeček.      (uchopit jednou rukou zápěstí druhé ruky a zahýbat prsty - představují lidičky)

Některý je silný, zdravý,    (ukázat na palec)

jiný zase tenký, slabý,       (ukázat na malíček)

jeden vysoký jak věž,        (ukázat na prostředníček)

a ten malý je tam též.       (ukázat na prsteníček)

Jsou tam ženy, děti, muži,  (na prstech ukazovat postupně do tří)

za ruce se spolu drží,         (jedna ruka chytne druhou)

u jednoho stolu                 (stůl tvoří proti sobě postavené, dotýkající se napnuté prsty palce kolmo dolů - nohy)

smějí se tam spolu.          (spojit prsty, dlaně nahoru, vznikne úsměv a my se usmějeme též)

 

Doma

Každý je doma tam, kde bydlí,

kde má své místo u stolu,

kde má svou postel a svou židli.

Doma jsou všichni pospolu.

Pes má svou boudu, krtek noru,

zajíc má pelech v křoví,

vrabčák má místo na javoru.

Doma si všichni vyhoví.

A šnek je doma, ať je, kde je

svůj dům si nosí na hřbetě.

Ať svítí slunce nebo leje,

je doma všude na světě.

 

Říkanky

Letí, letí, letadlo,

pozor aby nespadlo.

Vyletělo mezi mráčky,

pozdravilo všechny ptáčky.

Obletělo celý svět,

vrátilo se na zem zpět.

 

Jede vláček kolejáček,

pěkně houká do zatáček.

Jede, jede pro děti,

cestu zná už zpaměti.

 

Písně

Auto

 

Hádanky

Motor, volant, čtyři kola,

podvozek a střecha shora.

Hodný kluk, i ten, co zlobil,

oba znají /automobil/.

 

Dvě kola a k tomu helma,

na silnoci je jak šelma.

Je to těžké pro Dorku?

My hádáme /motorku/.

 

Brázdí moře, oceány,

vozí dámy, taky pány.

Přes palubu starch svůj hoď,

vyzkoušej, jak pluje /loď/.

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov
telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová
1ms.so@seznam.cz